Oslavujeme sv. Urbana, patróna vinohradníkov

Práve dnes, 25. mája, oslavujeme sviatok sv. Urbana. Patróna vinárov, vína a vinohradníkov, ale aj debnárov. Sv. Urban bol galo-románsky rímskokatolícky kňazom, šiestym biskupom na jednom z najvýznamnejších biskupských stolcov vtedajšej Galie v severovýchodnej oblasti Burgundska. Žil v rokoch 300 až 375.

Mal veľmi rád víno. Sú mu pripisované zázraky, preto si ho vinári vybrali za svojho patróna. Táto funkcia je často nesprávne prisúdená svätému pápežovi Urbanovi I., ktorého sviatok sa slávi 25. mája. Prenasledovaný pohanmi sa mal sv. Urban skryť za ker viniča a tak sa mal pred nimi zachrániť. Preto býva často vyobrazený s hroznom alebo s vetvou vínnej révy v ruke.

Vinohradníci sa snažia modlitbami získať podporu sv. Urbana, aby ochránil ich vinice. Sochy sv. Urbana sa aj na Slovensku nachádzajú pri vchodoch do viníc. S jeho sviatkom sú spojené pranostiky o daždi, búrke a úrode. Jasné slnce na Urbana hojnosť dobrého vína znamená. Ak je pekný čas na Urbana, bude oberačka hrozien požehnaná. Keď sa Urban smeje, hrozno plače (šťavnaté hrozno).