Rača bola v minulosti pre obyvateľov Bratislavy prvou z vinohradníckych oblastí. V roku 1949 v nej bolo založené Jednotné roľnícke družstvo.

Obdobie 60. až 80. rokov 20. storočia bolo charakteristické pre rozvoj vinohradníctva v Rači. Vinohradníci prebudovávali staré vinice alebo vysádzali nové. Družstvo bolo až do konca 80. rokov najvýznamnejším dodávateľom hrozna pre Vinárske závody Rača. Vína zo starej vinohradníckej obce sa tak strácali v anonymite veľkovýrobnej produkcie, ktorou sa predávalo až 90 % vypestovaného hrozna. Originálne račianske víno sa tak dostalo do pohárov jeho milovníkov iba v niekoľkých, najmä bratislavských reštauráciách a viechach. Zlom nastal začiatkom 90. rokov. Družstvo prestalo predávať hrozno a postupne rozširovalo výrobu vlastného vína v pivnici v Rači. Zmodernizovalo technológiu, zaviedlo kvasenie pri regulovanej teplote a výrobný proces ukončuje fľaškovaním. Kúpa prevádzky bývalých vinárskych závodov v Hurbanove pomohla družstvu značne rozšíriť spracovateľské a skladovacie kapacity.

Villa Vino Rača začala svoju novú etapu vývoja v roku 2004 zmenou právnej formy z poľnohospodárskeho podielnického družstva na akciovú spoločnosť.